top of page
msgtop

מידע על טיפולים

 

שקיפות עורפית

 
בדיקה זו מבוצעת באמצעות אולטרה-סאונד לצורך גילוי חשד להפרעות כרומוזומליות בעובר. שקיפות עורפית מתבצעת בין השבוע ה-11 ל- 14, והיא אינה פולשנית ואינה מסכנת את ההיריון. נמצא כי ביכולתה לגלות עד כ- 70% מכלל מקרי תסמונות הדאון.
 

מומי עובר – אבחון וייעוץ

 
הודות למכשירי אולטרה-סאונד חדשניים ולניסיונו של ד"ר משיח, ניתן לגלות כבר בטרימסטר הראשון של ההיריון חלק מהמומים המבניים בעובר. באמצעות בדיקות סקר או בדיקות פולשניות שונות, מתקבל מידע חשוב לגבי ההתפתחות התפקודית והצורנית של העובר.
 

סקירת מערכות מוקדמת

 
סקירת המערכות המוקדמת היא אחת מהבדיקות המרכזיות המבוצעות במהלך ההיריון, בין השבוע ה- 14 ל- 16, ומטרתה איתור מומים וממצאים לא תקינים בעובר כבר בשלב מוקדם. היא מתבצעת ברוב המקרים בגישה נרתיקית, אולם במקרים מסוימים ניתן לבצעה גם דרך הבטן.
 

סקירת מערכות מאוחרת

 
סקירת מערכות מאוחרת מבוצעת באמצעות בדיקת אולטרה-סאונד דרך הבטן, במטרה לוודא שלא התפתחו מומים מולדים במהלך השבועות ה-22 עד ה- 24. הסקירה מוקלטת על דיסק שניתן לאישה בסיום.
 

סקירה שלישית

 
בין השבוע ה- 30 לשבוע ה- 34 של ההיריון ניתן לבצע סקירה שלישית, שמטרתה גילוי ממצאים כמו: גמדות, עצירה בהיקף הראש, הרחבה של חדרי מוח בעקבות זיהום ועוד. בדיקה זו אינה מהווה תחליף לסקירה המוקדמת והמאוחרת.
 

דיקור מי שפיר

 
דיקור שק מי השפיר מאפשר לבצע אבחון טרום לידתי של הפרעות כרומוזומליות ומחלות גנטיות. מומלץ לבצעו במקרים הבאים: נשים הרות בגיל 35 ומעלה, תוצאות לא תקינות בסקר הביוכימי של השליש השני להיריון, היריון קודם בעייתי, נשאות של ליקוי גנטי ועוד.
 

בדיקת אולטרה-סאונד של האגן

 
בדיקה זו נועדה להעריך את אברי האגן של האישה. היא נערכת לרוב בשגרה, פעם בשנה לערך, ובדרך כלל כרוכה בגישה נרתיקית. יש לבצעה כאשר יש חשד לממצאים ברחם, יש חשד למומי רחם או לצורך אבחון ממצאים בשחלות.
 
לקבלת ייעוץ ולתיאום תור אצל ד"ר משיח, השאירו את פרטיכן באתר או חייגו: 072-3250406.
 
שקיפות עורפית
מומי עובר אבחון וייעוץ
סקירת מערכות מוקדמת
סקירת מערכות מאוחרת
page382_title8
page382_title11
בדיקת אולטרסאונד של האגן
דיקור מי שפיר
page382_title11
page382_title8
bottom of page